• 52 333 02 70
  • nckswiecie@wp.pl

Wymagane dokumenty

Sprawdź wymagane dokumenty

Świadectwo ukończenia szkoły
3 zdjęcia
Podanie
Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
Wpisowe (płatne przy składaniu dokumentów – 100 zł)