• 52 333 02 70
  • nckswiecie@wp.pl

Zasady rekrutacji

O przyjęciu do poszczególnych szkół decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

  • Świadectwo ukończenia szkoły
  • Trzy zdjęcia (legitymacyjne)
  • Podanie – do pobrania
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość