• 52 333 02 70
  • nckswiecie@wp.pl

Aktualności

Wesołego Alleluja!

Niech te święta będą pełne nadziei i wiary, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole, oraz smacznego święconego jajka. Życzy dyrekcja oraz kadra szkoły.

Czytaj więcej

Nauka bezpłatna!

Nauka bezpłatna!

W naszej szkole od roku szkolnego 2013/2014 nauka jest całkowicie bezpłatna! Informacja ta dotyczy nauki w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM dla DOROSŁYCH oraz wszystkich SZKÓŁ POLICEALNYCH. Zapraszamy do rozpoczęcia nauki w naszej szkole na wybranym kierunku.

Czytaj więcej

Egzaminy zawodowe – sesja czerwiec 2014

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Przypominamy, że uczeń/słuchacz lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego odpowiednio w zawodzie, w którym się kształci lub w zawodzie, w którym ukończył kształcenie (Załącznik I.1.) nie później niż do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu….

Czytaj więcej