• 52 333 02 70
  • nckswiecie@wp.pl

Egzaminy zawodowe – sesja czerwiec 2014

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Przypominamy, że uczeń/słuchacz lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego odpowiednio w zawodzie, w którym się kształci lub w zawodzie, w którym ukończył kształcenie (Załącznik I.1.) nie później niż do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu.

Deklarację można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać bezpośrednio z naszej strony deklaracja przystąpienia do egzaminu