• 52 333 02 70
  • nckswiecie@wp.pl

Nauka bezpłatna!

Nauka bezpłatna!

W naszej szkole od roku szkolnego 2013/2014 nauka jest całkowicie bezpłatna!

Informacja ta dotyczy nauki w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM dla DOROSŁYCH oraz wszystkich SZKÓŁ POLICEALNYCH.

Zapraszamy do rozpoczęcia nauki w naszej szkole na wybranym kierunku.